Klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die de mens als één geheel beschouwt. Ieder mens heeft zijn eigen unieke frequentie. Door een homeopathisch geneesmiddel in te nemen dat gelijksoortig is aan jouw frequentie, wordt je systeem zich bewust van de onbalans die is ontstaan. Je natuurlijk vermogen om te herstellen komt hiermee in beweging, waardoor klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Jij komt van binnenuit weer terug in balans.
Ook bij het gebruik van reguliere medicatie is homeopathische behandeling mogelijk.

 

img_behandelingen

Werken met opstellingen

‘Om echt diep geluk te kunnen ervaren, moet je in harmonie zijn met het leven zoals het werkelijk is’
– Mo Gawdat

In het werken met opstellingen ga je kijken naar jouw plek in je familiesysteem in relatie tot je klachten. Ik kom in veel situaties tegen dat ik met mensen terug moet gaan naar hun plek in het gezin van herkomst, omdat daar een blokkade is ontstaan.
Kinderen gaan op onbewust niveau op die plek in het gezin staan, waar zij een onbalans kunnen herstellen die veroorzaakt is door een trauma in het leven van ouders, grootouders of overgrootouders. Elke ingrijpende gebeurtenis die niet gevoeld of gezien kon worden, blijft op onbewust niveau invloed uitoefenen op de mensen in latere generaties.
Het werken met opstellingen geeft inzicht op een diep niveau. Door te kijken naar de verhalen waar iedereen van heeft weggekeken, word je je bewust van de wijze waarop jij gebonden bent aan jouw gezin van herkomst. De eerste stap is het zichtbaar maken van wat er speelt door je klachten of de essentie van jouw blokkade, jezelf en de mensen met wie jij verbonden bent met blokjes een plek te geven. Door de wijze waarop deze een plek innemen ten opzichte van elkaar, worden de dynamieken zichtbaar die jou op je plek houden en de oorzaak zijn van steeds terugkerende patronen waarin je terecht komt.
Daarna ga ik met jou kijken wat er voor nodig is om een helende beweging in gang te zetten, waardoor jij jezelf kunt bevrijden uit de dynamieken die je vasthouden.
Jij bent de schakel tussen wat was en wat komt. Door verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat er in jouw leven is, maak jij het pad vrij voor jezelf en voor de mensen die na jou komen.

Ieder mens heeft in zijn leven thema’s uit te zoeken die hun oorsprong vinden in de familielijn en voor disbalans zorgen in de eigen ziel.
In individuele consulten kun jij de veilige ruimte vinden waar je naar jezelf mag kijken en kunt gaan ontdekken en voelen wie jij werkelijk bent. Door oude patronen te doorbreken kom je bij je ware natuur.

Ongeveer een jaar geleden realiseerde ik me dat ik mezelf niet meer was, ik ervaarde veel klachten zoals niet slapen en nachtmerries, paniekaanvallen en een constant onrustig, zenuwachtig gevoel in mijn lijf; klachten die ontstaan waren na de scheiding van mijn ouders.
Ik wist niet exact wat mijn probleemstelling was en waarvoor ik precies naar Miriam toe wilde, maar samen zijn we daar gaandeweg achter gekomen. Sessies waarbij ik met blokjes een familieopstelling neerzette hebben mij heel veel inzichten gegeven, ook bleek dat ik niet op mijn eigen plek stond. Iedere sessie werd er een laagje afgepeld totdat we bij de kern kwamen: ik was aan het zorgen voor mijn ouders en bang voor de consequenties als ik dat niet meer zou doen.
Daarna ging het eigenlijk vanzelf, er kwam van alles in beweging en ik ging me steeds lichter voelen. Ik kan situaties nu op een afstand bekijken en dingen daar laten waar ze horen. De rust die ik heb gevonden, heeft niet alleen effect op mij, maar ook op mijn directe omgeving. Ik ben heel dankbaar en trots dat ik dit traject ben ingegaan en aangegaan. Ik had van te voren niet kunnen inschatten dat het me zoveel zou brengen’.
– Vrouw, 29 jaar

Mijn vader is afgelopen jaar gestorven en sindsdien had ik, heel opvallend, last van bepaalde klachten die ik wel kende van langer geleden, maar die al jaren niet meer speelden in mijn leven: onzekerheid, negatief denken over mezelf en bijna continu een bekritiserende stem in mijn hoofd. Zo erg soms, dat ik neerslachtig werd, ik kon maar niet verklaren waar dat door kwam. Dit gebeurde vooral in het bijzijn van mijn broers en zussen, daar kwam het oude gezinspatroon weer heel duidelijk omhoog.
Ik ben bij verschillende mensen geweest voor hulp, maar die behandelingen hielpen niet echt of maar even. Toen dacht ik aan Miriam , ik ben ook bij haar geweest om met homeopathie van mijn hooikoortsklachten af te komen. Ik wist dat zij ook met opstellingen werkt en ik dacht dat daar misschien een oplossing zou kunnen liggen.
Tijdens de eerste sessie hebben we mijn klachten besproken en zijn we aan de slag gegaan met het neerzetten van blokjes. Op deze bijzondere, effectieve manier werd mij duidelijk wat er speelde. Later vroeg Miriam me ook om een plaats in te nemen in de ruimte en nam zij zelf als representant ook deel aan de sessie: hierdoor kon ik zien wat er speelde, lang geleden, tussen mijn vader en moeder en mij, zonder dat we ons daar bewust van waren. Er waren in hun leven dingen gebeurd die ik als kind niet wist en kon weten. Waar mijn klachten vandaan kwamen, werd heel duidelijk zichtbaar.
Zo’n familieopstelling kan zoveel helderheid geven in een situatie! Ik kon steeds niet de vinger leggen op mijn klachten en door 2 sessies bij Miriam werd het zichtbaar en helder en kon ik alles stap voor stap begrijpen , doorvoelen en loslaten…
Sinds ik dit gedaan heb, zijn mijn klachten in korte tijd verdwenen. Daarom ben ik heel dankbaar en blij dat ik dit gedaan heb !’
– 
Vrouw, 53 jaar

Ik heb drie sessies gedaan, waarin ik me welkom voelde om te komen met mijn interne strubbelingen. In opstellingen hebben we gewerkt met mijn huidige gezin met vrouw en kinderen en met mijn oorspronkelijke gezin. Beide gezinnen kenden miskramen en vroege overlijdens. De emotie rond het verlies van mijn eigen dochtertje en het gemis van mijn overleden broer kwamen naar voren en hebben ertoe geleid dat er meer acceptatie is ontstaan in plaats van het onbewust vechten tegen hetgeen er blijkbaar moest mogen zijn. De rust van Miriam en de wijze waarop ze me liet onderzoeken wat de verlieservaringen emotioneel voor mij hebben betekend, brachten me dieper en in beter contact met mezelf en mijn huidige levensfase. Door te werken met opstellingen en het plaatsen van blokjes in de ruimte werd de interne druk die er in mij leefde zichtbaar. Ik leef nu veel meer in het moment in plaats van beheerst te worden door obsessieve angsten, ik voel me nog completer dan voorheen‘.
– Man, 62 jaar

Universele klanken

‘Once upon a time
when woman were birds,
there was the simple understanding
that to sing at dawn
and to sing at dusk,
was to heal the world through joy…
The birds still remember what we have forgotten,
that the world is meant to be celebrated.
– Terry Tempest Williams

Geluid is trilling, het heeft de kracht om beweging in gang te zetten en daarmee energetische blokkades te doorbreken.
In afstemming met jou en de wereld om ons heen, neem ik jou mee op reis. Een reis die jou verbindt met jezelf en jouw ziel. In een veilige ruimte waar jij je volledig mag ontspannen, kun jij je overgeven aan de klanken van mijn stem.

‘Naast alle instrumenten ter wereld is de stem het krachtigste instrument om te helen. De menselijke stem heeft net dat element dat geen enkel ander instrument bezit, namelijk haar eigen spirituele resonantie’.
– Fabian Maman