Informatie tarieven

1e Consult – 1 uur € 105,-
1e Consult – 1,5 uur € 150,-
Vervolgconsult – 1 uur €  90,-
Vervolgconsult – 0,5 uur €  50,-
Werkdag opstellingen € 145,-

Consulten klassieke homeopathie worden in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk door je ziektekostenverzekeraar vergoed als je aanvullend verzekerd bent; het werken met opstellingen komt niet voor deze vergoeding in aanmerking.

 

nvkh-logo-cmyk

Voor mijn werk als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Het RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van complementaire zorg en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. Zij behartigen de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijk intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten.

Het is mijn missie om jou te ondersteunen om vanuit je kern weer in balans te komen.
Toch kan het voorkomen dat je in je behandeling tegen dingen aanloopt, waarover je niet tevreden bent. Ik stel het dan zeer op prijs als je dit met mij bespreekt, zodat we tot een passende oplossing kunnen komen.
Indien het niet lukt om er samen uit te komen, kun je contact opnemen met Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn. Een onpartijdige klachtenfunctionaris kan je adviseren met betrekking tot het indienen van een klacht, je bijstaan bij het formuleren van een klacht en je bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheid om tot een oplossing voor je klacht te komen. Voor meer informatie: www.quasir.nl
Als er ook dan geen oplossing gevonden wordt, kun je contact opnemen met Stichting Zorggeschil, een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn. Voor meer informatie: www.zorggeschil.nl

In mijn praktijk geldt een privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

Miriam van Mierlo
Raadhuisstraat 38
5056 HD Berkel-Enschot

t. 013 – 533 4558
e. info[at]miriamvanmierlo.nl

N.V.K.H. lidnummer: 07-0866 | www.nvkh.nl
R.B.C.Z. licentienummer: 170304R
K.v.K. 17251422
B.t.w-id. NL001774318B30

linkedin